Vilkår & Betingelser

Nedenstående Almindelige vilkår og betingelser er gældende for webstedet DkCasinoSpot.dk. Vi anbefaler, at du læser dem omhyggeligt, før du begynder at bruge dette websted. Med din fortsatte brug af de webbaserede tjenester, produkter (herunder software) og oplysninger, der findes her, erklærer du dig indforstået med disse Almindelige forretningsbetingelser. Hvis du imidlertid ikke er indforstået med nogen bestemmelse(r) i disse Almindelige betingelser, bedes du straks forlade website. Det er også meget tilrådeligt, at du gør dig bekendt med Retningslinjerne for datasikkerhed og -fortrolighed i afsnittet Online Privatlivspolitik, før du kommer i gang med at spille.

Nogle definitioner:

  • Med ’websted’, ’website’, ’hjemmeside’ mener vi DkCasinoSpot.dk.
  • Ved ’vi’, ’os’, ’vores’ skal forstås DkCasinoSpot.dk.
  • Ordet ‘Du’ anvendes på de besøgende, der får adgang til tjenestene vi tilbyder på vores hjemmeside eller tilføjer nyt indhold knyttet til de tilgængelige spil.
  • Begrebet ‘Aftale’ beskriver hele spektret af forretningsforholdene, der omfattes af disse Betingelser.

Denne liste er ikke udtømmende.

DkCasinoSpot.dk forbeholder sig retten til at ændre og opdatere informationerne (indholdet) på sit websted uden forudgående varsel. Desuden kan vi til enhver tid og uden varsel foretage hvilke som helst forbedringer og/eller ændringer i de produkter og/eller software, som findes på dette websted.

1) Al information, der hidrører fra DkCasinoSpot.dk og/eller er placeret på dets website(s), er udelukkende af informativ og vejledende karakter. Vi fraskriver os hermed ethvert ansvar for brugeres handlinger eller spiladfærd, der kan blive forårsaget eller påvirket af denne information (website-indhold). Dette gælder tillige for de oplysninger, du evt. vil få tilsendt via e-post, herunder meddelelser eller nyhedsbreve fra os. Eventuelle råd og anbefalinger, der forekommer på vores hjemmeside, bør ikke opfattes som en slags juridisk rådgivning.

2) DkCasinoSpot.dk hører ikke til nogen gruppe af mobile eller webbaserede gambling-ressourcer. Derfor overfører vi aldrig penge i forbindelse med brugernes deltagelse i spillene, fx når man laver indsatser (placerer væddemål) alternativt modtager gevinster o.l. indtægter på nettet).

3) Immateriel ejendom. Brugeren anerkender, at dette websted indeholder tekster, billeder, foto, motiver, data(baser), software, varemærker, logoer, handels- og domænenavne samt andre elementer, der er beskyttet af immateriel ejendomsret tilhørende DkCasinoSpot.dk eller tredjeparter. DkCasinoSpot.dk giver dig kun tilladelse til at se, kopiere eller downloade oplysningerne på dette website til personlig brug. Det er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra DkCasinoSpot.dk at reproducere, modificere, overføre, udsende, offentliggøre, sælge eller på en anden måde sprede oplysningerne til tredjemand eller autorisere tredjemand til at bruge/overføre dem.

4) Upassende brug af webstedet. Brugeren samtykker i: (a) ikke at bruge oplysninger fra dette websted til ulovlige formål, (b) ikke at bruge webstedet på en sådan måde, at det bliver beskadiget, ændret eller medfører afbrydelse eller kan forhindre adgang til indholdet for andre besøgende, (c) ikke at benytte webstedet til at sende vira, ud- og videresende uanstændigt, truende eller misvisende materiale og (d) ikke at bruge dette websted sådan, at det kan krænke nogens rettigheder, fornærmer fysiske personer eller foreninger.

DkCasinoSpot.dk træffer nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de informationer, der offentliggøres på webstedet, er så korrekte som muligt. Der er imidlertid ingen garanti, at visse fejl eller fejltagelser kan opstå/forekomme fra tid til anden. DkCasinoSpot.dk tilbyder websitet “som det foreligger” uden at given nogen form for garanti vedrørende de publicerede oplysninger. Brugeren skal gå ud fra, at de offentliggjorte oplysninger ikke altid er rigtige. For at være sikker på visse oplysninger, bedes du kontakte DkCasinoSpot.dk direkte.

5) Vær opmærksom på, at DkCasinoSpot.dk giver links til andre elektroniske ressourcer, der ikke reguleres af disse Almindelige forretningsbetingelser. De eksterne websites, som DkCasinoSpot.dk tilbyder link til, kan have afvigende brugervilkår og følge en fortroligheds- og sikkerhedspolitik, som er helt forskellig fra vores bestemmelser. Tag venligst hensyn til dette, før du følger sådanne eksterne links.

6) Alle råd og anbefalinger, der kan forekomme på vores website, indebærer ingen retligt bindende information. Selskabet DkCasinoSpot.dk kan ikke påtage sig noget ansvar for evt. råd og anbefalinger, der vises på dets hjemmeside. Det er tilrådeligt, at du henvender dig til en faglært ekspert for at få yderligere information i forbindelse med en anbefaling/rådgivning, der er relevant for din specifikke situation.

7) DkCasinoSpot.dk gør sit bedste, blandt andet anvender nyeste teknikker, metoder og løsninger til teknisk udformning og realisering af dette websted, men samtidig ikke er i stand til at garantere en perfekt funktion af samtlige (eksterne) netværk og udstyr, der sørger for kommunikation mellem din enhed og vores hjemmeside. Således kan DkCasinoSpot.dk ikke holdes ansvarlig for evt. midlertidig afbrydelse eller funktionsfejl i systemet.

8) Du forstår og accepterer, at brugen af informationerne og data, man sender og/eller indhenter via webstedet, sker på brugerens egen risiko, og at enhver skade på din computer eller tab af data efter download af visse informationer, herunder personlige oplysninger, udelukkende er dit eget ansvar. Desuden forstår og accepterer du, at elektronisk kommunikation mellem dig og DkCasinoSpot.dk i påkommende tilfælde kan betragtes som skriftligt bevis ved eventuelle tvister eller uoverensstemmelser mellem dig og spilleudbydere.

9) DkCasinoSpot.dk fraskriver sig ansvar for alle link til eksterne (tredjeparters) websteder. De websited, DkCasinoSpot.dk viser link(s) til, er udviklet, ejes og drives af tredje (eksterne) personer, DkCasinoSpot.dk ikke kan have kontrol over, og derfor frasiger ethvert ansvar for det indhold og den information, der findes på sådanne eksterne ressourcer.

10) Det er dit ansvar at finde ud af om webbaserede spillemaskiner (casino-aktiviteter i sin helhed) er lovlige i din retskreds, i dit land og/eller område, og hvilke aldersbegrænsninger der eksisterer i denne sammenhæng. Det er også dit ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder lov om ophavsret, lov om beskyttelse af personlige data m.v.

Søgeresultat: 0